13. des. 2017

De europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling - hygieneguiden publisert på 24 europeiske språk!

Idag er de europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling - hygieneguiden - publisert på 24 offisielle språk i den Europeiske Unionen - takket være et solid stykke arbeid fra engasjerte medlemmer i FACE - det europeiske nettverket for gard og håndverksysteri. Ragnhild Nordbø var Norge og Norsk Gardsost sin representant under dette arbeidet.

Engelsk versjon finner du ved å trykke på denne linken her:

Svensk versjon finner du ved å trykke på denne linken her:

Du finner også info om dette på Mattilsynet sine nettsider https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/melk_og_meieriprodukter/meieribransjens_egne_regler_for_god_hygienepraksis.28839

5. des. 2017

"Hygieneguiden" eller de europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling - for gårds og håndverksforedla melkeprodukt ble presentert av FACE-nettverket i Brussel 22. november 2017!

Norsk Gardsost er endel av det Europeiske nettverket for gards- og håndverksforedla melkeprodukt FACE - som siden 2010 har jobbet for en felles hygieneguide - Guide for Good Hygiene Practices in the production of artisanalcheese and dairy products (GGHP). Guiden oversettes til 24 språk - du finner den engelske versjonen her: http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en

23. nov. 2017

Dette viser tydelig at Norge og Norske gardsoster ER i verdensklassen!!Av 40 Norske oster sendt til WCA 2017 i London fikk 17 medaljer!!


GRATULERER til Bo Jensen, Eggen Gardsysteri Gangstad Gårdsysteri, Tingvollost, Aalan gård, Ostegården, Eiker Gårdsysteri, Rueslåtten Ysteri,  Avdem Gardsysteri , Munkeby Mariakloster samt Tine. Følg linken som er knytta til navnene;-)


Vinneren av WCA 2017 ble Kern - en nydelig 16 mnd modnet ost fra Lynher Dairies i West Cornwall  - link til hjemmesiden her: https://www.lynherdairies.co.uk/kern/


Lanseringsfilmen for World Cheese Awards WCA til Bergen 2018

Siden World Cheese Awards i San Sebastian 2016 har vi jobbet for å få World Cheese Awards til Norge. Vi kan stolt fortelle at i 2018 skal World Cheese Awards arrangeres i Bergen! 

Se lanseringsfilmen som ble vist under WCA i London 2017 her: lanseringsfilmen


30. sep. 2017

Studietur til World Cheese Awards i London 16. - 18. november.

HANEN og Norsk Gardsost, i samarbeid med Innovasjon Norge, inviterer til studietur til World Cheese Awards i London 16. - 18. november. Programmet starter kl. 12:00 torsdag 16. november.

Påmeldingsfristen til selve konkurransen er 10. oktober, og dere kan melde dere på via denne linken (trykk deretter på den røde knappen "Enter here")

Det er ikke obligatorisk å melde seg på konkurransen for å delta på studieturen - eller vice versa - men det er selvsagt spennende om så mange som mulig melder ostene sine på World Cheese Awards. Vi bistår med forsendelse av ost til London for dem som har behov for hjelp med dette.

Vi inviterer til en studietur til London fra 16. - 18. november. Turen inkluderer bedriftsbesøk, inngang til festivalen Taste of London og World Cheese Awards, en felles middag, faglig påfyll og sosial hygge. 
Pris pr. person for deltakelse på studieturen er 4 500 kr. Dette inkluderer overnatting fra 16.-18. november, en felles middag, kollektivtransport (ikke taxi) fra flyplassen i London til hotellet, samt dagsbillett til festivalen Taste of London. 

Ønsker du å delta på studieturen? Meld deg på via denne linken innen 4. oktober.


22. sep. 2017

Her er vinnerne av NM i Gardsost 2017!
Kvitost frå Fana er kåra til Årets produkt!
Det var Ostegården i Fana ved Bergen som stakk av med den aller gjevaste prisen under årets nasjonale ostemønstring. Ein vellagra kvitost med namnet «Fanaosten» fekk høgaste plassering av alle dei 147 påmelde produkta.

Det er organisasjonen Norsk Gardsost som står bak den årlege tilskipinga «Noregsmeisterskap i lokalforedla mjølkeprodukt», som går av stabelen i Oslo denne veka. Vinnarane vart offentleggjorde frå scenen under matfestivalen Matstreif på Rådhusplassen fredag. 

Eit mangfald av norske ostar
I alt vann 24 produkt gullmedale, 28 sylv og 29 bronse, fordelt på ulike klassar. Det var med produkt frå i alt 48 ulike produsentar, spreidde over heile landet. 

Både Årets produkt og ei lang rekkje andre ostar er utstilte på Norsk Gardsost sitt 15 meter lange ostebord på Matstreif. Her kan ein både sjå og smaka på mangfaldet av norske ostar.

Liten tvil om vinnaren
Under NM vart alle dei påmelde ostane vurderte i kvar sin jury, ein for kvar type ost. Ein ost frå kvar klasse gjekk så vidare til ein superjury på seks personar som skulle velja ut Årets produkt. Her var det liten tvil om at det var «Fanaosten» som måtte få den gjevaste prisen, fortel domarane. Dei la mellom anna vekt på at osten har fin, jamn farge, og ei rein lukt utan noko bi-lukt. Det talde også i positiv retning at osten har utprega krystallar av mjølkesalt, som er danna i mogningstida av osten. Smaken er skildra som ein fin balanse av søtsmak og saltsmak.

Glad vinnar
Det er ein svært glad vinnar Jørn Hafslund i Ostegården i Fana som tek mot meldinga om at osten hans er «Årets produkt».
- Det er kjempegøy at me endeleg har greidd å få til eit slikt produkt, seier han. - Det har vore lang tid med mykje arbeid og prøving og feiling, fortel Jørn.
Vinnar-osten vert laga i ostehjul på 75 kilo. Det siste året har dei laga 9 slike hjul, og reknar med å kunna auka til eitt i månaden i framtida.
Jørn Hafslund yster all mjølka frå dei 12 kyrne på garden i Fana i Bergen, i tillegg kjøper dei inn ein del mjølk gjennom TINE. Det er omlag 5 årsverk på garden og i osteproduksjonen.

Alle gullvinnerne samlet!

Formålet med NM i Gardsost – handverksforedla mjølkeprodukt
«Eit årleg NM skal auka merksemd og gje meirsalg av lokalforedla mjølkeprodukt. NM skal gje konstruktiv fagleg bedømming for å heva kvalitet og status på gode produkt og å profilere Norsk Gardsost. NM skal inspirere nye og noverande produsentar og skape ein fagleg og sosial møteplass. NM skal premiere dei beste mjølkeprodukta og syne mangfaldet av kvalitetsprodukt til forbrukarane.»